Sabtu, 27 Mei 2017 23:00

PERTANDINGAN BITARA JAWI 2017

Ditulis oleh 
Nilaikan butir ini
(0 undian)

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BITARA JAWI 2017

 

Anjuran:

SEKOLAH MENENGAH SAINS BATU PAHAT,

JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA

 

 

1.      NAMA          :

1.1Pertandingan ini dinamakan PERTANDINGAN BITARA JAWI 2017 atau singkatannya BITARA JAWI 2017.

 

2.      KATEGORI PERTANDINGAN

1.1Pertandingan Menulis Esei Jawi (Menengah Atas)                                  (1 orang)

1.2Pertandingan Menulis  (Menengah Rendah)                                               (1 orang)

1.3Pertandingan Menulis Cerpen Jawi ( Menengah Atas)                           (1 orang)

1.4Pertandingan Mengarang Sajak/Puisi (Menengah Atas)                       (1 orang)

1.5Pertandingan Eja Jawi (Menengah Atas)                                                      (1 orang)

1.6Pertandingan Eja Jawi (Menengah Rendah)                                               (1 orang)

1.7Pertandingan Transkripsi Jawi (Menengah Rendah)                              (1 orang)

1.8Pertandingan Khat Peribahasa Jawi ( Menengah Atas)                          (1 orang)

1.9Bengkel Jawi (Menengah Rendah)                                                                  (2 orang)

 

 

 

3.      SYARAT PENYERTAAN PERTANDINGAN

 

3.1PERTANDINGAN MENGARANG ESEI TULISAN JAWI

(KATEGORI MENENGAH ATAS)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Peserta dikehendaki menulis Esei tentang SATU  tajuk yang akan diberikan pada hari pertandingan berdasarkan tema berikut:

o   Warisan

o   Siber

o   Jenayah

o   Rasuah

o   Jati Diri

-          Panjang esei tersebut hendaklah lebih daripada 350 perkataan.

-          Esei hendaklah ditulis menggunakan TULISAN JAWI sepenuhnya.

-          Isi yang diperlukan untuk menulis esei ialah 5 isi yang dihuraikan dengan baik dan berkesan.

-          Esei hendaklah karya asal pelajar tersebut sepenuhnya dan tidak menyentuh isu-isu sensitif sesuatu kamu, agama dan politik.

-          Esei hendaklah ditulis pada hari pertandingan.

-          Masa yang diberikan ialah selama satu jam tiga puluh minit (1 jam 30 minit)

-          Kertas jawapan akan disediakan oleh pihak penganjur.

-          Peserta diminta membawa alat tulis sendiri.

-          Setiap esei yang dihantar tidak akan dikembalikan kepada penulis asal dan pihak penganjur berhak untuk mencetak atau menerbitkan esei tersebut.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

 

 

3.2PERTANDINGAN MENGARANG ESEI TULISAN JAWI

(KATEGORI MENENGAH RENDAH)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Peserta dikehendaki menulis Esei tentang SATU  tajuk yang akan diberikan pada hari pertandingan berdasarkan tema berikut:

o   Pendidikan

o   Pelancongan

o   Bahasa

o   Alam Sekitar

o   Sejarah

o   Remaja

-          Panjang esei tersebut hendaklah lebih daripada 180 perkataan.

-          Esei hendaklah ditulis menggunakan TULISAN JAWI sepenuhnya.

-          Isi yang diperlukan untuk menulis esei ialah 3 isi yang dihuraikan dengan baik dan berkesan.

-          Esei hendaklah karya asal pelajar tersebut sepenuhnya dan tidak menyentuh isu-isu sensitif sesuatu kamu, agama dan politik.

-          Esei hendaklah ditulis pada hari pertandingan.

-          Masa yang diberikan ialah selama satu jam (1 jam)

-          Kertas jawapan akan disediakan oleh pihak penganjur.

-          Peserta diminta membawa alat tulis sendiri.

-          Setiap esei yang dihantar tidak akan dikembalikan kepada penulis asal dan pihak penganjur berhak untuk mencetak atau menerbitkan esei tersebut.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

3.3PERTANDINGAN MENGARANG CERPEN TULISAN JAWI

(KATEGORI MENENGAH ATAS)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah yang sedang menuntut di tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Peserta dikehendaki menulis cerpen  bertemakan REMAJA.

-          Panjang cerpen  tersebut hendaklah lebih daripada 1500 perkataan.

-          Cerpen hendaklah ditaip menggunakan TULISAN JAWI sepenuhnya langkau dua baris menggunakan saiz font 12.

-          Cerpen hendaklah karya asal pelajar tersebut sepenuhnya dan tidak menyentuh isu-isu sensitif sesuatu kamu, agama dan politik.

-          Masa yang diberikan ialah selama 3 minggu mulai (1 JUN 2017 hingga 21 JUN  2017)

-          Cerpen hendaklah dihantar melalui e-mel. E-melkan cerpen ke alamat e-mel berikut:

  Alamat Emel ini sedang dilindungi dari spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk melihat.

-          Setiap cerpen  yang dihantar tidak akan dikembalikan kepada penulis asal dan pihak penganjur berhak untuk mencetak atau menerbitkan cerpen tersebut.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

3.4PERTANDINGAN MENGARANG PUISI TULISAN JAWI

(KATEGORI MENENGAH ATAS)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Peserta dikehendaki mengarang PUISI tentang tajuk yang akan diberikan pada hari pertandingan.

-          Bentuk puisi juga akan dimaklumkan pada hari pertandingan.

-          Panjang  Puisi tidak melebihi 30 baris.

-          Puisi hendaklah karya asal pelajar tersebut sepenuhnya dan tidak menyentuh isu-isu sensitif sesuatu kamu, agama dan politik.

-          Puisi hendaklah ditulis menggunakan TULISAN JAWI sepenuhnya.

-          Kertas jawapan akan disediakan oleh pihak penganjur.

-          Masa yang diberikan ialah selama satu jam (1 jam)

-          Setiap puisi  yang dihantar tidak akan dikembalikan kepada penulis asal dan pihak penganjur berhak untuk mencetak atau menerbitkan puisi tersebut.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

3.5PERTANDINGAN EJA JAWI

(KATEGORI MENENGAH ATAS)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Pertandingan akan dijalankan dalam dua pusingan

o   Pusingan Pertama:

§  Peserta akan diminta menulis ejaan yang betul berdasarkan perkataan yang disebut oleh juri.

§  Sebanyak 30 perkataan akan diberikan.

§  Peserta yang betul 25 perkataan dan ke atas akan memasukki Pusingan Kedua.

o   Pusingan Kedua:

§  Pusingan ini adalah pusingan menang mara.

§  Setiap peserta diminta mengeja perkataan yang disebut oleh juri dengan betul seorang demi seorang.

§  Peserta boleh bertanya tentang maksud perkataan sekiranya dapat membantu pemahaman terhadap perkataan tersebut.

§  Peserta yang salah mengeja dianggap kalah.

§  Peserta yang menang akan diminta untuk mengeja perkataan mengeja perkataan yang disebut oleh juri dengan betul seorang demi seorang.

§  Peserta yang salah mengeja dianggap kalah.

§  Peserta yang betul mengeja akan mengulangi pertandingan ini sehingga hanya tinggal satu sahaja pemenang yang menjawab betul kesemua perkataan yang disebut oleh juri.

§  Tidak dibenarkan ulang jawapan.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

3.6PERTANDINGAN EJA JAWI

(KATEGORI MENENGAH RENDAH)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Pertandingan akan dijalankan dalam dua pusingan

o   Pusingan Pertama:

§  Peserta akan diminta menulis ejaan yang betul berdasarkan perkataan yang disebut oleh juri.

§  Sebanyak 20 perkataan akan diberikan.

§  Peserta yang betul 18 perkataan dan ke atas akan memasukki Pusingan Kedua.

o   Pusingan Kedua:

§  Pusingan ini adalah pusingan menang mara.

§  Setiap peserta diminta mengeja perkataan yang disebut oleh juri dengan betul seorang demi seorang.

§  Peserta boleh bertanya tentang maksud perkataan sekiranya dapat membantu pemahaman terhadap perkataan tersebut.

§  Peserta yang salah mengeja dianggap kalah.

§  Peserta yang menang akan diminta untuk mengeja perkataan mengeja perkataan yang disebut oleh juri dengan betul seorang demi seorang.

§  Peserta yang salah mengeja dianggap kalah.

§  Peserta yang betul mengeja akan mengulangi pertandingan ini sehingga hanya tinggal satu sahaja pemenang yang menjawab betul kesemua perkataan yang disebut oleh juri.

§  Tidak dibenarkan ulang jawapan.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

3.7PERTANDINGAN TRANSKRIPSI JAWI

(KATEGORI MENENGAH RENDAH)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah yang sedang menuntut di tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Peserta akan diberikan petikan yang bertulisan RUMI. Kemudian setiap peserta dikehendaki membuat transkripsi petikan tersebut kepada tulisan jawi sepenuhnya.

-          Peserta tidak dibenarkan menambah atau mengurangkan perkataan yang diberi,

-          Kertas jawapan akan disediakan oleh pihak penganjur.

-          Masa yang diberikan ialah selama satu jam (1 jam)

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

3.8PERTANDINGAN KHAT PERIBAHASA JAWI

(KATEGORI MENENGAH ATAS)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar seorang peserta sahaja.

-          Peserta akan diberikan satu peribahasa bahasa Melayu.

-          Peserta tidak dibenarkan menukar peribahasa.

-          Setiap peserta dikehendaki menulis peribahasa tersebut dalam TULISAN JAWI sepenuhnya.

-          Alat tulis KHAT untuk menulis Khat Jawi hendaklah dibawa sendiri.

-          Peserta dikehendaki melukis awan larat atau membingkaikan peribahasa tersebut dengan corak geometrik. Bingkai atau awan larat hendaklah diwarnakan.

-          Kertas Lukisan atau Kertas Khat Jawi akan disediakan oleh pihak penganjur.

-          Masa yang diberikan ialah selama dua  jam (2 jam)

-          Setiap Tulisan Khat Peribahasa Jawi  yang dihantar tidak akan dikembalikan kepada penulis asal dan pihak penganjur berhak untuk mencetak atau menerbitkan Tulisan Khat Peribahasa Jawi tersebut.

-          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

3.9BENGKEL KHAT JAWI

(KATEGORI MENENGAH RENDAH)

-          Peserta mestilah terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di sekolah tersebut.

-          Satu sekolah dibenarkan menghantar dua orang peserta sahaja.(2 orang)

-          Peserta diminta membawa alatan khat sendiri

-          Masa berbengkel ialah selama tiga  jam (3 jam)

-          Setiap Tulisan Khat yang dihasilkan oleh peserta bengkel  tidak akan dikembalikan kepada dan pihak penganjur.

-          Bengkel bersama-sama tokoh Tulisan Jawi Negeri Johor.

 

 

SEBARANG PERUBAHAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEHENDAK PENGANJUR

 

 

Baca 735 kali Dipinda pada Sabtu, 27 Mei 2017 23:07

Detik Gemilang

UPSR

11-4, 18 SEPTEMBER 2017

PT3

09-11 OKTOBER 2017

SPM

6 NOV - 4 DIS 2017

 

 

JERAYAWARA BM 2017

 TEKNIK MENJAWAB BM SPM 2017

5 Mei 2017 (Maahad Muar)

 

Untuk Tempahan

Boleh hubungi:

+6011-58309328

 

 

 

 

5393292
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2413
9665
28339
5317532
119363
114072
5393292

Your IP: 54.90.237.148
Server Time: 2018-01-18 09:50:52