Utama

Fungsi dan Peranan Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah ialah tempat berlakunya segala kegiatan memperoleh sesuatu maklumat atau pengetahuan yang bertujuan untuk mempertingkat taraf profesionalisme keguruan. Sehubungan itu, ia merupakan suatu unit bersepadu yang bertugas untuk mengumpul, memilih, menyusun dan menyebarkan alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bentuk bercetak atau bukan bercetak dengan aktif dan bermakna bagi memenuhi kehendak kedua-dua pihak, iaitu guru dan murid.

Di pihak sekolah, pusat sumber memainkan peranan penting bagi mempertingkat taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik. Pusat Sumber Sekolah hendaklah berkhidmat sebagai tempat untuk memperoleh, menghasilkan, mengorganisasi dan mengedarkan bahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan oleh guru dan murid-murid.

Selain itu, Pusat Sumber Sekolah berkhidmat sebagai pusat penempatan bahan-bahan sumber dan dapat pula digunakan secara individu atau berkumpulan. Ini bermaksud bahan-bahan itu boleh dicari dan digunakan dengan mencukupi dan mudah. Para guru dan murid-murid boleh mendapatkan sumber-sumber yang dimiliki oleh sekolah dan yang ada kena-mengena dengan pelajaran. Bahan-bahan rujukan seperti buku, pelbagai alat bantu mengajar seperti radio, televisyen dan pelbagai bahan rekreasi sekolah seperti buku cerita, majalah, surat khabar dan sebagainya ada di sini.

Pusat Sumber Sekolah dapat bertindak sebagai bank atau gedung ilmu penngetahuan, iaitu bahan pelajaran dapat dipilih untuk penggunaan di dalam kelas atau di rumah. Selain itu, pusat sumber ini juga memberi panduan kepada guru dan murid-murid untuk mencari, memiliki, menghasilkan dan menggunakan bahan selaras dengan keperluan dan tujuan masing-masing. Contohnya, seorang guru yang inginkan bahan dari pusat sumber untuk mengajar sesuatu kemahiran atau mata pelajaran tertentu akan mencari bahan-bahan atau alat-alat bantu mengajar yang tepat dan sesuai dengan mata pelajaran itu di sini.

PERANAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

PIBG yang ditubuhkan di sekolah seharusnya berfungsi sebagai satu 'Majlis' bukan satu 'Pertubuhan' yang terasing di sekolah. Kalaupun disebut sebagai 'Persatuan' hanyalah sebagai satu 'Kumpulan Seminat' sahaja. Maksudnya kumpulan orang yang prihatin kepada masalah pendidikan. Mereka terdiri daripada ibu bapa dan guru.


PIBG sepatutnya dijadikan sebagai satu 'Medan' mengadakan 'Forum' untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran serta berunding (musyawarah) dalam suasana muhibbah bagi menyelesaikan masalah sekolah supaya dapat meningkatkan kecemerlangan pendidikan sekolah.

Konsep PIBG membantu sekolah ini bermatlamat meringankan dan melicinkan perlaksanaan Program Pendidikan Sekolah dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, sahsiah dan budaya sekolah termasuk pembangunan infrastruktur (Prasarana fizikal).


PIBG tidak boleh campurtangan dalam urusan pengelolaan dan pentadbiran sekolah. Ini kerana seseorang Pengetua atau Guru Besar sebagai Pengurus Sekolah telah dipertanggongjawabkan dengan Perintah-Perintah Am (General Order) mengenai arahan pentadbiran oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk dilaksanakan.


Justeru kerana itu PIBG mesti mengetahui dan memainkan peranan mengikut bidang tugas yang sewajarnya agar tidak menyeleweng dari fungsi sebenar penubuhan PIBG.

1.     TUJUAN KOPERASI SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH

Ada beberapa tujuan koperasi sekolah ditubuhkan dan tertakluk pada Akta Koperasi  dan kaedah-kaedahnya. Tujuan utama ialah untuk memberi dedahan dan pengalaman aktiviti koperasi dikalangan para pelajar supaya mereka akan menjadi bakal koperator dewasa yang berkebolehan dalam aktiviti berkoperasi.  Antara tujuan-tujuan seperti tercatit di undang-undang kecil koperasi sekolah  ialah:-

Mengadakan kemudahan untuk membolehkan anggota-anggota menyimpan sebahagian daripada wang mereka bagi maksud yang yang baik

 Mengadakan kemudahan untuk menjual kepada anggota-anggota barang-barang keperluan mereka itu seperti barang-barang persekolahan, makanan, pakaian dan sebagainya dengan kebenaran Pengetua/Guru Besar

Membuat atau mengadakan sebarang alat kelengkapan persekolahan dan menternak atau memelihara sebarang jenis binatang yang mustahak untuk kegunaan pelajaran anggota-anggotanya.

 Memberi sokongan dan kerjasama kepada pihak penguasa sekolah dalam sebarang usaha dan rancangan yang dianjurkan olehnya bagi faedah dan kebajikan anggota-anggotanya.

Menjalankan sebarang aktiviti-aktiviti yang munasabah dan berfaedah selain daripada aktiviti-aktiviti di atas dengan kebenaran Ketua Pendaftar terlebih dahulu.

Kejayaan model Gerakan Koperasi Sekolah di Malaysia telah dijadikan contoh oleh banyak negara lain yang ingin menerapkan semangat berkoperasi kepada generasi muda bermula sejak di peringkat sekolah. Sekarang ni, hampir 90% sekolah menengah telah menubuhkan koperasi sekolah. Kewujudan koperasi sekolah bukannya untuk mencari keuntungan yang tinggi melalui perniagaan yang dijalankan. Kegiatan yang dijalankan oleh koperasi lebih kepada memupuk minat seseorang pelajar menceburi bidang perniagaan. Ianya bertujuan untuk membudayakan keusahawanan di kalangan pelajar dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan apabila keluar sekolah nanti.

Kejayaan tersebut bukannya datang bergolek tetapi perlu diusahakan. Salah satu caranya ialah menggalakan mereka berniaga dan memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah berusaha keras membangunkan gerakan koperasi sekolah ini.

Hari Koperasi Sekolah misalnya  bertujuan untuk menilai prestasi koperasi masing-masing melalui perbandingan dengan koperasi-koperasi lain yang berjaya. Melalui Hari Koperasi Sekolah ini, pelajar bukan sahaja berpeluang mengenali gerakan koperasi di peringkat sekolah dengan lebih dekat, malahan dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan akan membuka mata dan minda mereka tentang sumbangan gerakan ini di Malaysia sebagai wahana penggerak ekonomi kepada negara.

 

1.     TUJUAN KOPERASI SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH

Ada beberapa tujuan koperasi sekolah ditubuhkan dan tertakluk pada Akta Koperasi  dan kaedah-kaedahnya. Tujuan utama ialah untuk memberi dedahan dan pengalaman aktiviti koperasi dikalangan para pelajar supaya mereka akan menjadi bakal koperator dewasa yang berkebolehan dalam aktiviti berkoperasi.  Antara tujuan-tujuan seperti tercatit di undang-undang kecil koperasi sekolah  ialah:-

Mengadakan kemudahan untuk membolehkan anggota-anggota menyimpan sebahagian daripada wang mereka bagi maksud yang yang baik

 Mengadakan kemudahan untuk menjual kepada anggota-anggota barang-barang keperluan mereka itu seperti barang-barang persekolahan, makanan, pakaian dan sebagainya dengan kebenaran Pengetua/Guru Besar

Membuat atau mengadakan sebarang alat kelengkapan persekolahan dan menternak atau memelihara sebarang jenis binatang yang mustahak untuk kegunaan pelajaran anggota-anggotanya.

 Memberi sokongan dan kerjasama kepada pihak penguasa sekolah dalam sebarang usaha dan rancangan yang dianjurkan olehnya bagi faedah dan kebajikan anggota-anggotanya.

Menjalankan sebarang aktiviti-aktiviti yang munasabah dan berfaedah selain daripada aktiviti-aktiviti di atas dengan kebenaran Ketua Pendaftar terlebih dahulu.

Kejayaan model Gerakan Koperasi Sekolah di Malaysia telah dijadikan contoh oleh banyak negara lain yang ingin menerapkan semangat berkoperasi kepada generasi muda bermula sejak di peringkat sekolah. Sekarang ni, hampir 90% sekolah menengah telah menubuhkan koperasi sekolah. Kewujudan koperasi sekolah bukannya untuk mencari keuntungan yang tinggi melalui perniagaan yang dijalankan. Kegiatan yang dijalankan oleh koperasi lebih kepada memupuk minat seseorang pelajar menceburi bidang perniagaan. Ianya bertujuan untuk membudayakan keusahawanan di kalangan pelajar dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan apabila keluar sekolah nanti.

Kejayaan tersebut bukannya datang bergolek tetapi perlu diusahakan. Salah satu caranya ialah menggalakan mereka berniaga dan memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah berusaha keras membangunkan gerakan koperasi sekolah ini.

Hari Koperasi Sekolah misalnya  bertujuan untuk menilai prestasi koperasi masing-masing melalui perbandingan dengan koperasi-koperasi lain yang berjaya. Melalui Hari Koperasi Sekolah ini, pelajar bukan sahaja berpeluang mengenali gerakan koperasi di peringkat sekolah dengan lebih dekat, malahan dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan akan membuka mata dan minda mereka tentang sumbangan gerakan ini di Malaysia sebagai wahana penggerak ekonomi kepada negara.

 

Latihan ms11: Persoalan Tentang Maruah

 
Banyak peristiwa yang digambarkan dalam sesebuah cerita mencerminkan persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Berpandukan novel yang anda kaji, jelaskan dua peristiwa yang mencerminkan persoalan tentang maruah. (7m)
 
JAWAPAN:
 
Berdasarkan novel yang telah saya pelajari iaitu Novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah, banyak peristiwa yang mencerminkan persoalan tentang maruah. Persoalan tentang maruah bermaksud sesuatu perkara yang mempunyai hubungan dengan kehormatan diri, harga diri, keberanian serta kegagahan mempertahankan sesuatu.
 
Persoalan tentang Maruah Kerjaya Profesionalisme. Peristiwa yang mencerminkan persoalan tentang maruah kerjaya digambarkan melalui peristiwa Farhana bertengkar dengan Cikgu Zamani. Farhana sering menegur Cikgu Zamani yang kerap kali tidak masuk ke kelasnya untuk mengajar tetapi menghabiskan masa di kantin sekolah. Apabila Farhana sering menegur Cikgu Zamani, dia pula tidak dapat menerimanya dengan baik dan akhirnya berlakulah pertengkaran hingga menimbulkan suasana tidak selesa dalam bilik guru. Peristiwa ini mencerminkan persoalan maruah sebagai seorang guru atau penjawat awam. Guru hendaklah bertanggungjawab akan tugasnya dan menjadi teladan yang baik kepada anak murid.
 
Persoalan tentang Maruah Keluarga  digambarkan melalui peristiwa Fuad membawa Sofia pulang ke Kuala Lumpur untuk menemukan Sofia dengan orang tua kandungnya. Tujuan sebenar Fuad melakukan hal demikian adalah untuk memberitahu kebenaran kepada Sofia bahawa mereka berdua sebenarnya merupakan adik-beradik tiri namun hajatnya tidak kesampaian apabila Sofia telah meninggal dunia. Peristiwa ini mencerminkan persoalan maruah keluarga demi menjaga nama baik keluarga mereka. Oleh sebab itu, Fuad ingin memberitahu kebenaran kepada Sofia agar nama baik keluarga mereka tidak tercemar.

Latihan ms13: Persamaan Watak Utama Dua Novel

 
Huraikan persamaan perwatakan watak utama dalam dua novel yang anda pelajari. (7m)
 
JAWAPAN:
 
Berdasarkan novel yang telah saya pelajari iaitu Novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah dan Kabus di Perbukitan karya Kholid Hamzah terdapat beberapa persamaan perwatakan watak utama. Watak utama dalam novel Melunas Rindu ialah Fuad manakala watak utama dalam Novel Kabus di Perbukitan ialah Faridah. Watak utama bermaksud watak yang memainkan peranan penting dan merupakan sebahagian daripada peristiwa penting dalam sesebuah cerita.
 
Antara persamaan perwatakan watak utama adalah tabah menghadapi dugaan hidup. Dalam novel Melunas Rindu, Fuad tabah menghadapi kemarahan Mak Salmah dan cemuhan orang kampung. Pada masa yang sama, Fuad berusaha untuk memerbaik keadaan itu dengan mengambil hati Mak Salmah dan orang kampung. Manakala, Faridah pula tabah menghadapi pelbagai cabaran seperti perpisahan dengan orang tersayang. Contohnya, dia tabah menghadapi kematian adik kembar kesayangannya, Rahayu akibat barah paru-paru. Selepas itu, dia juga kehilangan ibu kesayangannya dan suaminya yang tercinta, Ghazali membuatkannya lebih tabah menjalani kehidupan seharian.
 
Persamaan perwatakan watak utama juga kelihatan bagi kedua-dua watak iaitu mempunyai sifat penyayang. Dalam novel Melunas Rindu, Fuad sangat menyayangi Mak Salmah dan Pak Ismail walaupun mereka hanyalah keluarga angkatnya. Fuad menganggap Mak Salmah dan Pak Ismail seperti keluarga kandungnya. Dia juga turut memberikan layanan yang baik kepada mereka. Faridah pula sangat sayang akan ibunya. Dia masih tinggal bersama-sama ibunya walaupun sudah berkahwin. Dia juga sentiasa berusaha memenuhi permintaan anak-anaknya, terutama yang melibatkan penyediaan makanan anak-anaknya, Anne dan Melina.
 
Persamaan perwatakan watak utama yang seterusnya ialah beriman. Fuad merupakan seorang yang beriman. Dia tidak pernah meninggalkan solat sunat dan sentiasa membaca al-Quran. Fuad juga sering ke surau yang berdekatan untuk melakukan solat secara berjemaah. Faridah juga seorang yang beriman kepada agama. Faridah segera mengerjakan solat sunat tahajjud selepas mengalami mimpi tentang Rahayu dan ibunya, Mak Salmah. Faridah yakin akan berasa tenang selepas menunaikan solat sunat tahajjud.

 

Detik Gemilang

UPSR

8-11 SEPTEMBER 2015

PT3

12-16 OKTOBER 2015

SPM

02-30 NOVEMBER 2015

1-5 DISEMBER 2015

 

Buku Pegangan BM

 KOMPILASI FAKTA


 

Anda berminat untuk mendapatkan buku KOMPILASI FAKTA 1 dan 2

Buku  ini mengandungi 33 Tajuk Isu Semasa yang diambil dari surat khabar, majalah, makalah, internet, kertas kerja, dan sebagainya. KOMPILASI FAKTA juga mengandungi lebih  450 artikel, maklumat terkini, statistik, data-data dan fakta-fakta yang dapat membantu calon-calon SPM menambah baik penulisan karangan terutama dalam peperiksaan SPM dan PT3.

Isu-isu dalam KOMPILASI FAKTA 1 ialah  Alam Sekitar, Angkasa Lepas, Bahasa, Bencana Alam, Dadah, Ekonomi, Gejala Sosial,  Hubungan Antarabangsa, Isu Buruh Asing, Jenayah, Jenayah Siber, Keagamaan, Kejayaan Rakyat, Kepenggunaan, Kepimpinan Politik, Keselamatan Negara, dan Kesihatan

Isu-isu dalam KOMPILASI FAKTA 2 ialah Budaya Membaca, OKU, Pelancongan dan Kebudayaan, Pendidikan, Pengangkutan dan Perhubungan, Perikanan, Perniagaan, Pertanian, Pertubuhan Dunia, Politik, Remaja, Sejarah, Seni dan Hiburan, Sukan, Teknologi Maklumat, Wanita dan Keluarga

Harga KOMPILASI FAKTA 1  ialah RM25 termasuk belanja pos.

Harga KOMPILASI FAKTA 2  ialah RM25 termasuk belanja pos.

Harga  satu set KOMPILASI FAKTA 1  dan KOMPILASI FAJTA 2 ialah RM40 termasuk belanja pos

Untuk mendapatkan maklumat lanjut

sila e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

836645
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2388
4626
14960
802358
10787
97510
836645

Your IP: 107.21.175.43
Server Time: 2015-09-03 17:09:19