Utama

SOALAN RUMUSAN


Formula untuk RUMUSAN ialah 2T (Tukar dan Tambah)

Tukarkan kata tugas yang diberi.

 

Contoh Soalan :

Baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis satu rumusan manfaat penerokaan angkasa lepas dan cara-cara menggalakkan pelajar meneroka angkasa lepas. Panjang  rumusan anda antara 100-120 patah perkataan

 

TUKAR

Tukarkan perkataan manfaat  kepada perkataan seerti seperti berikut:

MANFAAT => Faedah, Kebaikan, Kelebihan, Keuntungan

PUNCA-PUNCA => Faktor-faktor, Sebab-Sebab

MASALAH-MASALAH => Kekangan, Halangan, Kesulitan, Kerumitan

KESAN-KESAN=> Akibat, Implikasi, Natijah, Impak

LANGKAH-LANGKAH=> Cara-cara, Usaha-usaha, Pendekatan, Tindakan, STrategi, Mekanisme

KEPENTINGAN=> Faedah, Manfaat, Kebaikan, Keistimewaan, Kelebihan

PERANAN=> Tugas, Tanggungjawab, Fungsi

CIRI-CIRI=> Kriteria, Sifat, Bentuk

   

 

RUMUS APITAN

Men-...-Kan

DAN Men-...-i

 

 

HURAIAN

 

Memasuki – subjek bergerak dan objek tidak bergerak.

Contoh: Ali memasuki bilik

– Ali yang bergerak.

 

Memasukkan – subjek tidak

bergerak dan objek bergerak.

Contoh: Ali memasukkan surat

– Surat yang bergerak.

 

 

Dalam bahasa Melayu, apitan men-...-kan menunjukkan objek yang

bergerak.

Sebaliknya, dalam apitan men-...-i subjek yang bergerak.

 

 

RUMUS FRASA SENDI 2

 

 

HURAIAN

 

KS ® Kata Nama

Contoh:

Sejak dari seminggu (salah)

Sejak seminggu (betul)

Selain daripada itu (salah)

Selain itu (betul)

 

 

Rumus frasa sendi menetapkan bahawa kata sendi nama dalam bahasa Melayu tidak boleh hadir secara

berturutan.

 

 

RUMUS KATA PEMERI

 

 

HURAIAN

 

FN + FN = ialah

Contoh:

Yang turut hadir dalam majlis itu ialah Pengarah Pendidikan Negeri.

 

 

 

FN + FA atau FS = adalah

Contoh:

Kenyataannya adalah benar.

Hadiah ini adalah untuk ibu.

 

 

Dalam bahasa Melayu, kata pemeri ialah hendaklah digunakan dalam ayat yang berpola FN + FN.

Sebaliknya, kata pemeri adalah digunakan dalam ayat yang berpola FN + FA dan FN + FS.

 

Kata pemeri adalah tidak boleh hadir di hadapan kata kerja seperti

... adalah dimaklumkan ...,

... adalah merupakan ...,

... adalah bergantung ..., dan

sebagainya.

 

 

RUMUS HUKUM

ANEKSI PESONA

 

 

HURAIAN

 

KGND1&2 ® KKJ Pasif tanpa

awalan.

Contoh:

Cuba saya selindungkan (betul)

Saya cuba selindungkan (salah)

 

 

 

Dalam Rumus Frasa Kerja Pasif Diri

Pertama, kata kerja pasif diri pertama dan kedua mesti diikuti oleh kata kerja pasif tanpa awalan.

Hukum Aneksi Pesona menetapkan bahawa ruang di antara kata ganti diri pertama atau kedua dengan kata kerja pasif diri pertama tidak boleh dihadiri oleh sebarang perkataan seperti kata bantu atau kata nafi.

 

 

RUMUS FRASA SENDI

BERPASANGAN

 

 

HURAIAN

 

Dari _____ ke _____

Contoh:

... dari Muar ke Melaka ...

... dari masa ke masa ...

... dari semasa ke semasa ...

 

Daripada _____ kepada _____

Contoh:

... daripada ibu kepada anaknya ...

 

Sejak _____ hingga _____

Contoh:

... sejak dahulu hingga sekarang ...

 

... antara _____ dengan

Contoh:

... antara saya dengan Ali ...

 

... dari _____ hingga _____

Contoh:

... dari mula hingga akhir ...

 

 

Dalam frasa sendi nama yang berpasangan, kata sendi nama dari berpasangan dengankata sendi ke atau hingga.Selain itu, kata sendi daripada berpasangan dengan kepada, sejak dengan hingga, dan

sebagainya.

Selain itu, dalam frasa tersebut terdapat perkataan yang sama yang mesti dikekalkan seperti  ... masa ... masa ..., semasa ... semasa, dan

sebagainya.

Frasa tersebut salah jika ditulis seperti yang berikut:

 

... dari masa ke semasa ...

... dari semasa ke masa ...

... daripada masa ke masa ...

... dari masa kepada masa ...

 

Buku Pegangan BM

KOLEKSI SOALAN  

 Untuk mendapatkan maklumat lanjut

sila e-mel  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

KOLEKSI KEBAHASAAN DAN NOTA KARANGAN 

 Untuk mendapatkan maklumat lanjut

sila e-mel  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3442770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2606
6401
15590
3385647
38688
206961
3442770

Your IP: 54.204.247.205
Server Time: 2016-12-07 10:27:53